Pero Legal Ombravella casa Garrotxa

Pero Legal Ombravella

acceso, navegación e uso do sitio web www.masombravella.com (a partir de agora, o “sitio”) implica a aceptación sen reservas de todas as palabras desta Política de Privacidade. A súa execución e cumprimento será obrigatoria no caso de calquera persoa que acceda, navegar ou utilizar o sitio web.

IDENTIFICACIÓN

Titular: Táboas José Francisco Ruiz (a partir de agora, o “Titular”)

sede social: Pero Ombravella (Mieres – 17830)

N.I.F .: 52175374-N

correo: masombravella@gmail.com

OBJECT

Este Aviso Legal regula o acceso, navegación e uso do sitio, a pesar de que o propietario resérvase o dereito de modificar a presentación, contido de configuración e web, así como as condicións de acceso e / ou uso. acceso e / ou uso do sitio web a partir da entrada en vigor do cambio ou cambios implican a aceptación dos mesmos.

con todo, acceso a determinados contidos e usar certos servizos poden estar suxeitos a determinadas condicións, en calquera caso, aparecerá claramente e debe ser expresamente autorizada polos usuarios. Estas condicións poden ser substituídos, completar o, no seu caso, modificar establecido na presente Política de Privacidade.

A efectos da interpretación do presente Aviso Legal, enténdese que unha persoa se fai usuario (a partir de agora, “usuario” o “usuarios”) Actualmente a aceptar esta política Disclaimer and Privacy aparece na web.

ACCESO E INSCRICIÓN

O acceso e uso do sitio web non require inscrición. con todo, acceder e navegar na web implica que o usuario acepta íntegramente o mesmo e se compromete a cumprir integramente esta política de privacidade, así como as instrucións ou recomendacións que indica en cada caso a través da web.

En casos anteriores, Prohibida de acceder e uso do sitio web por nenos catorce (14) anos de idade, excepto co previo consentimento por escrito dos pais, titores ou representantes legais, que será considerado responsable dos actos realizados por nenos ao seu coidado, conforme normativa. En casos anteriores, presuntamente feita por un menor acceso ao sitio web foi feito con previa e expresa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais.

 

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL·Intelec- I INDUSTRIAL

O propietario ou propietario, se é necesario, ten as licenzas pertinentes sobre a explotación dos dereitos de propiedade intelectual·e propiedade industrial necesaria para operar o sitio, así como todos os contidos dispoñibles na mesma, incluíndo sitio web, textos , e fotos·ilustracións, logotipo, marcas, gráficos, proxectos, interfaces, ou outras informacións ou contidos, e servizos dispoñibles a través del.

Baixo ningunha circunstancia debe acceder, navegación e uso do sitio web por parte do usuario implica unha renuncia, transmisión, licenza ou transferencia total ou parcial destes dereitos polo titular. O usuario ten dereito a utilizar os contidos e / Sitio ou servizo dentro dun estrictamente nacional unicamente coa finalidade de apreciar os beneficios do servizo de acordo con esta política de privacidade.

As referencias a marcas comerciais ou marcas rexistradas, ou outros signos distintivos, propiedade do titular ou terceiro, prohibición implícita do seu uso sen o consentimento do propietario ou os seus lexítimos propietarios. En ningún acceso en tempo, navegación e uso do sitio / ou o seu contido confire ao usuario calquera dereito nela incluídos logos, Agás disposición en contrario nesta Política de Privacidade.

Reservamo-nos todos os dereitos de propiedade intelectual·e propiedade industrial sobre os contidos e / ou servizos do sitio web e, en particular, é cambio prohibir, copia, xogar, transmitir, transformar o distribuír, por calquera medio e de calquera formato, todo ou parte do contido incluído na web, para o propósito, salvo autorización previa ten, expresa autorización por escrito do propietario ou, no seu caso, o titular dos dereitos correspondentes.

tamén, está prohibida para eliminar ou manipular as indicacións de copyright ou outros créditos identificar os posuidores de dereitos de contido que os usuarios atopar na web, así como os dispositivos técnicos de protección, Impresión dixital, ou calquera mecanismo de información ou protección incorporado no contido ofrecido na web.

No caso de que o usuario envía información ou contido de calquera titular da tarxeta a través de calquera das canles previstas para este efecto, usuario declara, garantía e acepta o dereito de facelo libremente, esta información non infrinxa dereitos de propiedade intelectual·Propiedade, industrial, segredo comercial ou outros dereitos de terceiros, esta información non é confidencial ou prexudicial aos outros.

Recoñece responsabilizarse, deixando tocado o propietario, calquera comunicación ou contido que publique, persoalmente, ou no seu nome.

Se ten coñecemento da existencia de calquera contido ilegal·legal, o·legal, contrario ás leis ou que podería levar a unha violación dos dereitos de propiedade intelectual·Propiedade, industrial, ou calquera outro tipo, debe notificar inmediatamente o propietario vía cysae@cysae.com correo electrónico para que poida continuar coa adopción de medidas adecuadas.

similarmente, No caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que calquera contido do sitio web de propiedade do titular viola os seus dereitos de propiedade intelectual·Propiedade, industrial, ou calquera outro tipo, enviou unha comunicación a seguinte información reserves@masombravella.com:

 1. Identificar datos e medios de contacto do solicitante ou o seu representante legal;
 2. Documentación que acredite o titular dos dereitos supostamente infrinxidos;
 3. relato detallado dos dereitos supostamente violado por hold, así como a súa localización exacta dentro do sitio;
 4. declaración expresa polo solicitante que o uso dos contidos realizouse sen o consentimento do titular dos dereitos supostamente infrinxidos.

ENLACES

Enlaces a outros sitios

No caso do sitio aparecerá enlaces a outros sitios a través de diferentes botóns, ligazóns, banners CONTIDO incorporado, o titular informa que estes son xestionados por terceiros, non o titular ou saber humano ou técnico previo e / o control i / ou aprobar toda a información, contido, produtos ou servizos proporcionados por outras plataformas que poden establecer conexións dende o sitio web.

consecuentemente, o titular non pode asumir ningunha responsabilidade por calquera aspecto da páxina web sitio web ou web que podería establecer unha ligazón de sitio, especialmente, limitada a, pero non limitando, como funciona, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, os seus propios enlaces e / ou calquera dos seus contidos, en xeral.

neste sentido, Se os usuarios tiñan coñecemento real das actividades desenvolvidas por estes sitios de terceiros son ilegais·violar a lei ou á moral / ou de orde pública, debe notificar inmediatamente o propietario para efectos proceder para desactivar o acceso ao mesmo enlace, acción será aplicada no menor tempo posible.

En todo caso, o establecemento de ningún tipo de conexión dende o sitio web a outro sitio non implica que haxa algunha relación externa, col·colaboración ou dependencia entre o titular eo responsable deste sitio web fóra.

 

ENLACES PARA ALIMENTAR propietario noutras plataformas e redes sociais

O propietario ofrece aos usuarios, a través de diferentes ferramentas e aplicacións, ligazón multimedia que permite que os usuarios accedan as páxinas de canles e sitios que mantén en diferentes plataformas e redes sociais propias e / ou xestionados por terceiros ( sabe Twitter, Facebook, YouTube, etc.). A inclusión de calquera con o sitio só está destinado a usuarios acceso a esas canles en diferentes plataformas e redes sociais.

O establecemento destas aplicacións non implica a existencia de calquera relación entre o propietario eo propietario, o fabricante ou distribuidor da web conectado, nin a aceptación e aprobación por parte do titular eo seu contido / ou servizos, sendo o seu propietario, fabricante ou distribuidor único responsable por eles.

A activación eo uso de estas aplicacións poden levar á identificación e autenticación do usuario (Iniciar sesión / contrasinal) plataformas correspondentes, totalmente externa á web e fóra do control do titular. Ao acceder a estas redes externas, o usuario introduce un ambiente non controlada por hold, de xeito que o titular non se responsabilizará pola configuración destes ambientes de seguridade.

Xa que a productora pode ter control limitado sobre o contido aloxado neses canles, Recoñece e acepta que o propietario non asume ningunha responsabilidade polo contido ou servizos aos que o usuario pode acceder a estas páxinas, nin por calquera contido, produtos, Servizos, publicidade, ou calquera outro material dispoñible sobre eles.

 

Enlaces a outros sitios con WEB DESTINO

O propietario non autorizar a creación dun enlace a partir das páxinas web que materiais, e información CONTIDO·legal, o·legals, degradantes, obscens i, en xeral, que as leis contrarían, moral ou á orde pública, ou xeralmente aceptado as normas sociais.

En casos anteriores, Os usuarios poden crear enlaces a súa web, sempre que reúnan as seguintes condicións:

 1. A ligazón non pode reproducir o contido do sitio web ou partes del de forma;
 2. Non se permite a crear un ambiente de navegador ou bordo nas seccións do sitio web, ou doutra forma pode modificar o sitio;
 3. Non se permite declaracións ou falsas ou inexactas ou incorrectas na web e / o, en particular, declarados ou implícitos que o titular autorizou a ligazón ou que supervisado ou asumido de calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou facilitados na web no que a conexión establécese;
 4. O sitio onde a ligazón ao sitio web non contén información ou ilegal·legal, contrario á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ea orde pública, nin conter contidos contrarios a calquera dereito de terceiros, incluídos os dereitos de propiedade intelectual·ou propiedade industrial / ou o dereito á honra, a privacidade persoal ou familiar ou a imaxe ou calquera outro dereito, ou contidos contrarios ás normas que rexen a protección de datos persoais.

O propietario non ten poder ou humano ou medios técnicos de saber, controlar ou aprobar toda a información, contido, produtos ou servizos proporcionados por outros sitios que estableceron conexións co sitio web de destino. O propietario non asume ningunha responsabilidade por calquera aspecto do sitio web que se establecen esa conexión co sitio web de destino; especialmente, a título de exemplo e non afiada, como funciona, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, os seus propios enlaces e / ou calquera dos seus contidos, en xeral.

 

NORMAS DE USO DO SITIO WEB

E non se admite, polo tanto, as súas consecuencias serán de responsabilidade exclusiva do usuario, acceso ou uso do sitio web para fins ilegais·legal e non autorizada, con ou sen ánimo de lucro. en particular, e sen a lista a continuación teñen limitado, prohíbese é:

Utilizar o sitio web de calquera forma que poida danar, interrupcións, defectos ou ineficiencia no seu funcionamento ou a equipos informáticos dunha terceira;

Utilizar o sitio web para transmisión, instalar·Aluguer ou publicación de calquera virus, código malicioso ou outros programas ou arquivos nocivos;

Utilizar o sitio web para recoller información persoal de usuarios;

Utilizar o sitio web para fins ilegais·legal, contra a boa fe, moralidade e orde pública;

Subscribirse a través do sitio web baixo unha falsa identidade, representando os outros ou utilizar un perfil ou facendo calquera outra cousa que pode confundir os outros sobre a identidade do usuario;

Obter acceso non autorizado a calquera sección do sitio web, outros sistemas ou redes conectadas ao sitio, servidores titular, ou os servizos ofrecidos a través do sitio web, por piratería ou falsificación, extracción de contrasinais ou outros medios e·lexítimo;

quebra, ou tentar romper, seguridade ou autenticación medidas do sitio web ou calquera rede conectada a este, ou de seguridade ou de seguridade medidas inherentes ao contido ofrecido na web;

Realizar calquera acción que fai que unha saturación de sistemas ou redes desproporcionadas ou innecesarias de infraestrutura ou sitio titular, así como sistemas e redes conectadas ao sitio; o

Impedir o desenvolvemento normal dun evento, competición, promoción ou calquera outra actividade dispoñible a través do sitio web ou calquera das súas características, Quere cambiar ou tentar cambiar, o·legalmente ou doutra forma, acceso, participación ou operación dos , ou falsificar os resultados das mesmas e / ou mediante métodos fraudulentos de participación, por calquera medio, Eu / ou por calquera práctica que infrinxa ou infrinxa esta política de privacidade.

O incumprimento de calquera das obrigas por riba do usuario pode transportar o titular destacado adopta medidas adecuadas protexidas na lei e no exercicio dos seus dereitos ou obrigas, e pode eliminar ou bloqueo da conta do usuario ofensor, sen posibilidade de compensación por danos.

 

Responsabilidades e garantías

O propietario non pode garantir a fiabilidade, utilidade ou veracidade de toda a información e / ou os servizos e contidos do sitio web, nin a utilidade ou veracidade dos documentos facilitados a través do mesmo.

consecuentemente, O propietario non garante ou ser responsable:

 1. A continuidade de contidos e servizos web;
 2. A ausencia de erros neses contidos e servizos;
 3. A ausencia de virus / ou outros compoñentes nocivos na web ou servidor que materiais;
 4. A invulnerabilidade do sitio e / ou incapacidade de violar medidas de seguridade adoptadas na mesma;
 5. A falta de utilidade ou o desempeño do contido e servizos web; Eu
 6. Os danos causados, el mesmo ou un terceiro, calquera persoa que viole as condicións, normas e instrucións que o propietario se establecen na web ou a través de violación dos sistemas de seguridade Sitio.

con todo, o titular declara que tomou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da arte, para garantir o funcionamento do local e minimizar erros no sistema, tanto dende o punto de vista do contido técnico publicado na web.

O propietario non garante a legalidade, confianza, ou de contidos proporcionados por terceiros a través do sitio web. Se ten coñecemento da existencia de calquera contido ilegal·legal, o·legal, contraria á lei, ou pode significar unha violación dos dereitos de terceiros, Titular da tarxeta debe notificar inmediatamente para que poida continuar coa adopción de medidas adecuadas.

O propietario non é responsable da exactitude, integridade ou actualizar as informacións publicadas no sitio a partir de fontes fóra da, nin dos contidos doutras plataformas para que ligazón de sitio. O propietario non asume responsabilidade por posibles danos que poidan resultar da utilización de tales información.

O propietario non é responsable por razóns alleas á súa vontade, entre os cales poden ser listados de forma non limitativa: forza maior, problemas de internet, problemas tecnolóxicos alén da xestión dilixente e Titular razoable, accións ou omisións de terceiros, etc. . En todos os casos a que se refire, ademais do control e de dilixencia por hold, haberá unha compensación titular lugar ao usuario por danos, na medida permitida pola lexislación vixente.

 

Suspensión WEB

O propietario resérvase o dereito de suspender, cambio, restrinxir o interrompre, temporal ou permanentemente, acceso, navegación, uso, B & / ou descargar contidos e / ou utilización dos servizos do sitio web, con ou sen previo , Os usuarios que violen calquera das disposicións con este Aviso Legal, sen posibilidade de usuario para esixir unha indemnización por esta causa.

Confidencialidade protección e DATOS

De acordo co disposto na Lei 15/1999, de 13 Decembro, protección dos datos persoais, Todos os datos persoais solicitados para o uso do sitio será tratada de acordo co disposto na Política de Privacidade, que cada usuario debe aceptar expresamente para rexistrar e utilizar o sistema.

 

Generals

Os títulos das diferentes cláusulas son só informativo, non afecta, cualificar ou estender a interpretación deste Disclaimer. tamén, o propietario pode cambiar os termos e condicións aquí estipulados, ou parcialmente, publicación de calquera modificación do mesmo xeito que parece esta política de privacidade ou a través de calquera comunicación dirixida aos usuarios.

A validez deste Legal coincide Notas, polo tanto, o tempo de exposición, ata que sexa totalmente ou parcialmente modificados, en que a forza será alterada Aviso Legal.

O soporte pode pechar, suspender ou interromper, en calquera momento e sen previo aviso, acceso ao contido na web, ningunha posibilidade ao usuario para esixir compensación. Tras esta extinción, permanecer en prohibicións forza usar dos contidos expostos neste Aviso Legal.

No caso de calquera disposición do presente Aviso Legal foron declaradas inválidas·o ou inaplicábel, completo ou parcial, calquera tribunal, Tribunal ou órgano administrativo competente, esta de cero·mente ou inaplicabilidade non afectará as demais disposicións desta Política de Privacidade.

O non exercicio ou execución por parte do titular de calquera dereito ou disposición contida neste Aviso Legal non constituirá unha renuncia do mesmo, Salvo indicación por escrito da súa.

LEI E XURISDICIÓN

Este sitio web é rexido pola lei en España.

Para a resolución de todas as disputas cuestións relativas a este sitio web ou actividades que desenvolveu, aplicará a lei española, ao cal as partes sométense expresamente, sendo competente para a resolución de todas as disputas relacionadas co uso dos Tribunais de Olot, Girona (España).

Porno Extremo - Porno sorpresa - Sexo anal - Porno árabe - Porno xaponés - Desi Porno - Porno casero - Porno amateur - Porno asiático - Porno Hentai
Porno sen censura - Porno duro - Porno MILF - Hot Mom Porn - Trío Porno - 3algún porno - Porno Interracial - Compartir esposa porno - Porno peludo - Sexo en grupo
Polla Grande - Porno gordito - Casting Porno - Porno coño apretado - Hot Mom Porn - Porno anal - Compilación porno - Porno lesbiana - Porno Femdom - Porno de garganta profunda
Porno adolescente - Cum Inside Porn - Tetas Grandes Porno - Porno duro - Masaxe porno - Lencería Porno - Porno Voyeur - Porno de ébano - Porno de beleza - Porno orgasmo
Porno real - Porno BDSM - POV (Punto de vista) Porno - Porno novo - Porno Doggystyle - Porno Paja - Porno de fantasía - Porno latina - Consolador Porno - Medias porno - Porno pervertido
Ola porno x vídeos pornhup sexo libre vídeos porno sexo duro porno gratuíto vídeos porno putas porno caseiro