Política de privacidade Pero Ombravella casa Garrotxa

Política de privacidade Pero Ombravella casa Garrotxa

1. identificación propietario:

De conformidade co disposto na Lei de Servizos da Sociedade da Información (LSSI), s’informa a tots els usuaris de Mas Ombravella.com que aquestes són les dades del propietari d’aquest lloc web:

Nome: Táboas José Francisco Ruiz

Enderezo: Pero Ombravella (Mieres - 17830)

Número de contacto: 600623656

Correo electrónico de contacto: masombravella@gmail.com

O acceso ao sitio web masombravella.com, José Francisco Mesas de propiedade e utilizar os servizos ofrecidos neste sitio, implica a aceptación dos seguintes termos e condicións de uso:

 

2 INFORMACIÓN E consentimento

De acordo co disposto na Lei 15/1999, Protección de Datos Persoais (a partir de agora, “LOPD”), e tendo en conta a normativa da UE 679/2015 Protección de datos, ao aceptar este usuario Política de Privacidade (a partir de agora, “usuario”) consentimento informado, expresar, libre e inequívoca que os datos persoais recollidos a través da web www.masombravella.com (a partir de agora, o “sitio”) siguin incloses en un fitxer titularitat de José Francisco Mesas degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, e garantir o respecto dos cales se aplicasen medidas de seguridade, tanto de organización e técnico, requirida polo Real Decreto 1720/2007 (a partir de agora, “RLOPD”).

Totes les dades personals sol·licitades a l’Usuari en el Lloc Web són obligatoris, e non pode acceder ou sitio de rexistro se non proporcionar estes datos.

tamén, cando os datos persoais son recollidas mediante formularios que poden ser activados no sitio web para marcar o desenvolvemento dos seus negocios, Os usuarios necesitarán proporcionar, polo menos, aqueles marcados cun asterisco xa, Se non proporciona os datos considerados necesarios, Non podemos achegar o servizo ao usuario a través do sitio.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a José Francisco Mesas són certes i exactes, de manera que José Francisco Mesas no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris.

o usuario, responsable do tratamento, ser responsable de cumprir todas as normativas de protección de datos. ademais, acepta obter todos os consentimentos, autorizacións e / ou legalmente esixida aprobacións antes de incluír datos persoais na web ou utilizar o sitio web.

 

3 Finalidade do tratamento

Os datos persoais das partes do usuario ou terceiros que son concedidas polo usuario serán procesados ​​por Francisco José Mesas través da web só para os seguintes fins:

Para levar a cabo as funcións do sitio web destinadas a proporcionar os mesmos servizos que ofrece.

Para cumprir coas obrigas establecidas por lei.

En ningún caso a calquera das seguintes actividades:

Transferir os datos a outras persoas ou entidades, Usuarios sen o previo.

Transferir-los para outros estados, Usuarios sen o previo.

 

4 datos do usuario

O usuario garante que os datos facilitados son certos, exacto, completas e actualizadas, sendo este responsable de calquera dano, Dirixir unha indirecta, que poden xurdir como resultado dunha violación desta obriga.

Se os datos facilitados pertencía a un terceiro, Ten que garantir que indicou este terceiro aspecto contida neste documento e obtivo a súa autorización para ofrecer os seus datos para a persoa responsable para os fins mencionados anteriormente.

José Francisco Mesas Non podemos garantir os sistemas de invulnerabilidade absoluta, polo tanto, non asume ningunha responsabilidade por danos resultantes de terceiros pode causar cambios nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros.

 

5 Impresión BLOCKCHAIN ​​ficheiro mediante WEB WEB

A web ofrece unha solución para usuarios imprimir ficheiros “bloques cadea” / blockchain de Ethereum, Bitcoin litecoin e usando cifrado e hash do mesmo sistema. este servizo, cas tapón, a consideración destes blockchain comunicacións de datos, debido á incapacidade de descifrar-los e adquirir, deste xeito, consideración de datos anónimos.

estes ficheiros, pero, pseudonimizada a ser preservado para OMBRAVELLA pero por un período dun ano, co único propósito de permitir que o usuario reciba este ficheiro para comprobar se permanece inalterado en blockchain mencionada.

 

6 POLÍTICA cookies

De acordo co disposto na Lei 15/1999, de 13 Decembro, Protección de Datos Persoais e da Lei 34/2002, Servizos da Sociedade da Información, Todos os datos persoais obtidos a través do uso de cookies para web, serán tratadas de conformidade coas disposicións dos biscoitos Política.

 

7 EXERCICIO DO DEREITO

De acordo co disposto na Lei, informados de que poden exercer os seus dereitos de acceso, corrección, cancel·lació i oposició, sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels mitjans següents, en calquera caso, anexando unha copia do documento acreditativo